Har du nogensinde tænkt tanken, at innovation er lidt for højtflyvende, som ikke er vigtigt for alle? Jeg vil gerne, ud fra mine erfaringer i innovationsprojekter, fortælle om, hvorfor innovation er så utrolig vigtigt for vores by.

Først lige situationen: Region Syddanmark samlet, og dermed herunder Odense Kommune, er placeret anden lavest i forhold til vækst målt på BNP blandt de danske regioner, og alle de vestdanske regioner ligger lavt i produktivitet målt på værdiskabelse pr. arbejdstime. Med udgangspunkt i intelligent og bæredygtig vækst er ønsket med det danske regionalfondsprogram at styrke den økonomiske vækst igennem innovation, jobskabelse og produktivitetsudvikling.

I den forbindelse er et af målene at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder. Når vi kigger på Odense Kommune som en del af Region Syddanmark, tænkes der indenfor innovation på en række forskellige typer af innovation: Nye produkter, nye produktionsprocesser, nye organisationsformer og nye markedsføringsmetoder. I Region Syddanmark er de prioriterede forretningsområder til at nå disse mål bl.a. inden for sundheds- og velfærdsinnovation/sundheds- og velfærdsløsninger samt oplevelseserhverv herunder bl.a. erhvervsturisme og kreative erhverv.

Jeg har via mit arbejde ved Erhvervsakademiet Lillebælt oplevet, hvordan nye produkter og koncepter er kommet til verden. Dette er sket ved, at virksomhederne har kunnet se mulighederne i at åbne dørene for uddannelsesinstitutionerne og skabe noget sammen med dem. Der er flere gode eksempler. Jeg kan nævne en plastbakke til mennesker, der har svært ved at styre deres hænder i en spisesituation. Den blev udviklet i et tæt samarbejde mellem studerende og virksomheden. Vi er ved at udvikle et ur, der snakker sammen med din mobil, for derved at kunne hjælpe mennesker, som lider af hukommelsestab, demens eller andre sygdomme med lignende symptomer.

Nu tilbage til naboens job. Naboer er forskellige, så der er også behov for forskellige jobs. Derfor skal virksomhederne i Odense også have forskellige størrelser og forskellige behov for kompetencer. Hvis vi kan hjælpe en virksomhed til at innovere sig større, så åbner vi muligheden for, at din kan nabo kan få det job, han eller hun ønsker sig. Stiger behovet i en innovativ virksomhed, giver det ikke kun en videntung akademiker et job, der vil også bringe arbejde til eksempelvis en elektriker eller en rengøringsassistent. Innovation skal altså ikke kun gøre os raske igen; det skal hjælpe os alle med at komme i arbejde.

Som politiker vil jeg skabe rammerne for et udvidet samarbejdet mellem videninstitutioner og virksomheder, på tværs af fagligheder og kommunale medspillere. Viden er som et økosystem; fyldt med dynamikker, hvor vi skal understøtte og kæmpe for samarbejder mellem og i de erhvervsklynger, der i sidste ende skaber jobbene. Jeg vil sætte innovation på dagsordenen i byrådet. Skabe dialogen ud fra mine erfaringer. Jeg vil som politiker være et proaktivt bindeled mellem andre offentlige aktører og institutioner. Innovation repræsenteres via mig i byrådet.