Kort om mærkesag

Her på siden vil jeg fortælle lidt om hvilke sager, der skal mærkes på mig. Mærkesager er i dag blevet til konkrete løfter, som ingen kan holde alligevel. Jeg mener, at de i stedet skal være de ting, jeg tror på og kæmper for. Så kan du jo vælge om du også synes, at jeg skal kæmpe for dem. Jeg kunne godt smide tal på dem alle, men det vil ikke give mening – og helt ærligt – de tal kommer ingen steder fra. Jeg har i stedet valgt, at mine mærkesager faktisk er noget, jeg ved noget om. Jeg har beskæftiget mig med områderne og finder dem særdeles vigtige og afgørende for vores velfærd i Odense Kommune. Jeg håber, du er enig.

Fra innovation til arbejde

Gennem mange års erfaring med arbejde med innovation har jeg oplevet, hvad innovation kan gøre for denne by. Eftersom arbejdspladser ikke gror på byerne, må vi skabe dem, og der er innovation nøglen. De private virksomheder er den centrale motor i vores samfund; det må vi ikke glemme. Med et relativt højt udgiftsniveau set i relation til produktion og drift, er vi nødt til at satse på nye produkter og design i fremtiden. Ser vi på de virksomheder i Odense Kommune, som nu har succes, falder øjnene klart på de innovative virksomheder. Ingen tvivl om det. Jeg vil arbejde på flere investeringer i innovation, men også på, at flere erhvervsaktører finder sammen og finder nye veje sammen. Både fra min ansættelse ved Danmarks Teknologisk Institut og som direktør i en privat virksomhed, oplevede jeg hvordan innovation og nytænkning ikke bare var spændende, men det var nødvendig for overlevelse.

Råderum – plads til tillid

Råderum handler ikke kun om penge. Når mange hører ‘råderum’, så tænker de straks på flere penge. Jeg mener ikke, at et kommunalt budget på 12 milliarder eller derover er løsningen. Det er ikke det råderum, jeg snakker om. Det er pladsen til tillid, der er mit råderum. Da jeg arbejdede som chef i Ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune, fik jeg chancen fra politikerne til sammen med medarbejderne at arbejde på den måde som bedst løste opgaverne – set fra vores perspektiv. Det var vi og mange borgere i Odense Kommune rigtig glade for. Som politiker vil jeg arbejde for at give medarbejderne og ledelsen den samme tillid til at køre biksen. Der er ingen tvivl om, at det er medarbejderne med deres førstehåndsoplevelser sammen med lederne, der ved bedst. Overblikket og viden om de bedste løsninger kommer på baggrund af arbejdet med borgerne i Odense Kommune; den viden skal vi bruge.

Mere effektivt samspil mellem erhvervslivet og uddannelserne

Samspillet mellem uddannelserne og erhvervslivet i Odense Kommune er godt på vej. Der bliver oprettet flere og flere praktikker, hvor elever deltager i de daglige opgaver hos virksomhederne. Vi skal videre og udvikle dette samspil i meget større grad. For det virker! Det er en helt afgørende viden, som elever og studerende modtager, når de er i praktikken. Desuden bidrager elever og studerende med ny viden og andre vinkler til virksomheden. Som sagt, vi skal videre. Uddannelserne skal være mere proaktive i forhold til at kontakte virksomheder, og endnu flere virksomheder skal byde sig til og åbne døren for nye kompetencer. Odense er faktisk udmærket kørende i forhold til dynamikken mellem uddannelse og arbejdsmarked. Der er dog noget, jeg gerne vil arbejde for, at vi får endnu mere af. Studerende kan faktisk være med til at skabe værdi. Som Viden- og udviklingschef ved Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), er det bl.a. mit arbejdsområde at bringe EAL tættere på virksomhederne. Vi bliver alle bedre, og det er fantastisk, når erhverv og studerende mødes. Nye og spændende ting opstår.

Flere penge til kultur, eller?

Igennem de sidste måneder har vi været vidne til, hvordan Odense Kommune er blevet kritiseret for at bruge for mange penge på kulturelle aktiviteter. Mange har udtrykt negative holdninger til, at Odense Kommune skal bruge skatteydernes hårdt tjente penge på sang, dans og musik. Skal vi det? Det er min klare overbevisning, at vi som kommune skal støtte vores kulturarv. Det er vigtigt, at vi husker på, hvor vi kommer fra, og ikke mindst kan vise vores børn og folk udefra, hvordan Danmark er blevet til. Desuden mener jeg, at vi også skal se på kultur som et aktiv, som vi fint kan investere i på kort og lang sigt. Vi skal ikke bruge penge på nye monumenter og ligegyldige slotte af guld. Vi skal bruge vores penge dér, hvor det giver mening, og hvor der er en potentiel mulighed for, at pengene kommer tilbage til borgerne i Odense Kommune. Selvfølgelig skal vi også nogle gange turde satse på helt nye og spændende tiltag, men det skal ikke være hovedløse satsninger. Potentialet i kulturen er enormt, og kulturinitiativer gør Odense mere spændende at bo i, og det giver masser af økonomisk aktivitet og liv i byen. Det vil jeg også kæmpe for i byrådet.